ZNALECKÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

Znalecká, poradenská a konzultační kancelář na adrese Olomouc, Ovesná 6 je zaměřena na všeobecnou chirurgii,

úrazovou chirurgii (traumatologii), onkochirurgii (léčbu nádorů), hrudní chirurgii a na stanovení nemajetkové újmy na zdraví (bolestné a trvalé následky).